Calendar

Sunday, November 17, 2019
Monday, November 18, 2019
Boys Varsity Basketball vs Trenton
Girls Varsity Basketball vs Trenton
Tuesday, November 19, 2019
Girls Varsity Basketball @ TCA
Boys Varsity Basketball @ TCA
@ 5:00 PM
Girls JV Basketball @ Dyer
@ 5:00 PM
Girls MS Basketball @ Dyer
@ 6:00 PM
Boys MS Basketball @ Dyer
@ 7:00 PM
Wednesday, November 20, 2019
Thursday, November 21, 2019
Girls Varsity Basketball @ Bradford
Boys Varsity Basketball @ Bradford
@ 6:00 PM
Friday, November 22, 2019
Saturday, November 23, 2019